Сертифікація систем менеджменту (управління)

ТМС / TMS

Сертифікація ISO, сертифікація ДСТУ

Сертифікація систем менеджменту

Сертифікація систем менеджменту за вимогами міжнародних стандартів:

Для деталей натисніть на назву стандарту

ISO 9001:2015
ISO 9001 (системи управління якістю)

Міжнародний стандарт ISO 9001 прийнятий і визнаний більш ніж в 140 країнах світу, і являє собою набір вимог до системи менеджменту якості підприємства.

Грамотно розроблена, правильно впроваджена і сертифікована Система управління якістю несе низку стратегічних і економічних переваг для підприємства:

 • переваги перед конкурентами при участі в національних і міжнародних тендерах, виставках, торгах;
 • підвищення якості продукції / послуг;
 • підвищення інвестиційної привабливості;
 • оптимізація документообігу компанії;
 • задоволення вимог постачальників і споживачів про наявність в компанії діючої Системи управління якістю;
 • зниження рівня браку або невідповідної продукції;
 • можливість виходу на нові, в тому числі міжнародні ринки;
 • отримання додаткового «козиря» в рекламі і просуванні на ринку.

Для Ваших існуючих замовників:

 • впевненість в сталості якості пропонованих Вашою компанією продукції і послуг Вашим потенційним замовникам:
 • привабливість і надійність компанії для початку ведення спільних проектів;
 • спроможність Вашого бізнесу і стійкість положення компанії на ринку
 • впевненість в надійності Вашої компанії як ділового партнера;

Вам як керівнику:

 • підвищення керованості компанії;
 • підвищення прибутковості за рахунок зниження витрат;
 • імідж прогресивного управлінця.

Зв’язатись з нами:

тел.: (066) 826-31-03 або залишіть заявку на сайті.

ISO 14001:2015

ДСТУ ISO 14001: важливість впровадження та сертифікація системи екологічного менеджменту (СЕМ) для ефективного бізнесу

З підвищенням актуальності та уваги до проблем екології підвищується інтерес до впровадження системи екологічного менеджменту у світовому бізнес співтоваристві. Україна не стала винятком і в останні кілька років впроваджувати стандарти екології почали і в українському бізнес-середовищі.

Навіщо потрібно впроваджувати і сертифікувати СЕМ?

Впровадження ISO 14001:2015 “Системи екологічного управління. Вимоги і керівництво до застосування” позитивно відбивається не тільки на навколишньому середовищі, але і є способом управління екологічними та фінансовими ризиками компанії.

Некеровані ризики, пов’язані з екологічними аспектами роботи компанії, можуть істотно знизити економічні показники діяльності компанії і знизити її цінність. Тоді як наявність сертифіката, виданого авторитетними сертифікаційними органами, підвищує імідж компанії і відкриває нові можливості для роботи компанії, в тому числі на європейському і світових ринках, сприяє залученню зарубіжних інвесторів.

Не дивлячись на те, що сертифікація СЕМ на відповідність вимог стандарту ISO 14001 є добровільною, багато замовників вважають за краще співпрацювати з компаніями, що мають сертифікат. Це одна з причин впровадження та сертифікації системи екологічного менеджменту українськими виробниками. Крім того, наявність сертифіката ISO 14001 є потужним інструментом у боротьбі за ринки збуту продукції за рахунок зниження екологічних бар’єрів для експорту або імпорту продукції.

Кому необхідно впроваджувати і сертифікувати Сем?

СЕМ, що відповідає вимогам стандарту ISO 14001:2015, Може бути впроваджена в будь-якій організації, незалежно від сфери її діяльності, розміру і форми власності, що випускає продукцію або надає послуги, в тому числі планує вихід на міжнародні ринки збуту або налагодження ділових відносин з міжнародними партнерами.

Слід зазначити, що СЕМ сумісна з іншими системами менеджменту і дозволяє впроваджувати її як окремо, так і в складі інтегрованих систем менеджменту.

Які переваги отримає компанія від впровадження та сертифікації СЕМ?

Наявність сертифікованої системи екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001 дає ряд незаперечних переваг:

 • впровадження технічних інновацій та прийомів управління екологічними аспектами виробничого середовища;
 • зниження негативного впливу на навколишнє середовище і поліпшення екологічної діяльності компанії;
 • раціональне споживання ресурсів-використання більш дешевої вторинної сировини, скорочення витрат на утилізацію і ліквідацію наслідків впливу на навколишнє середовище;
 • зниження собівартості продукції / послуг за рахунок раціонального використання енергоресурсів;
 • мінімізація ризиків виникнення аварійних ситуацій;
 • підвищення конкурентоспроможності, іміджу та довіри до компанії за рахунок демонстрації відповідності вимогам ISO 14001;
 • розширення ринку збуту продукції / послуг за рахунок залучення нових ділових партнерів і збільшення кількості лояльних клієнтів.

Яка процедура сертифікації?

Підтвердженням відповідної вимогам стандарту ISO 14001 СЕМ, є проведення акредитованим органом сертифікації та видача сертифіката. Сертифікат ISO 14001 підтверджує, що компанія прагне до підвищення рівня екологічної безпеки з урахуванням існуючих можливостей.

Для того, щоб отримати сертифікат компанії потрібно пройти сертифікаційний аудит. За умови його успішного проходження, компанія отримує сертифікат терміном на три роки.

При цьому, протягом терміну його дії, сертифікаційний орган щорічно проводить наглядові аудити для контролю функціонування СЕМ.

По закінченню трирічного періоду проводиться ресертифікаційний аудит, для підтвердження функціонування СЕМ і видачі нового сертифіката.

Чому вигідно працювати з нами?

Наші фахівці мають багаторічний досвід роботи в сфері сертифікації і є професіоналами високого рівня.

Використовуючи індивідуальний підхід до кожного клієнта, ми підберемо для Вас оптимальний варіант роботи, враховуючи особливості Вашого підприємства. Для того, щоб процедура сертифікація пройшла за планом і в бажані терміни наші фахівці проведуть докладні консультації, дадуть відповіді на всі питання, що цікавлять.

Вартість наших послуг визначається індивідуально в залежності від специфіки продукції, термінів необхідних для отримання сертифіката, наявної документації у замовника.

Зв’язатись з нами:

тел.: (066) 826-31-03 або залишіть заявку на сайті.

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 Система управління безпекою харчової продукції – даний стандарт поширюється на всіх учасників ланцюга поставок харчової продукції. Основне завдання стандарту – контроль ризиків для харчової продукції.

Стандарт заснований на аналізі небезпек і встановлення критичних контрольних точок HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Система забезпечує контроль всіх етапів виробництва, упаковки, доставки і зберігання харчової продукції. Тобто весь шлях починаючи від виробництва сировини, до викладки готової продукції на полиці в магазині.

У чому відмінності ХАССП (HACCP) та ISO 22000.

ХАССП – це метод управління ризиками підприємства, що складається з листів ХАССП, що містять інформацію про контрольні крапки. На підставі цих листів проводиться аналіз ризиків.

ISO 22000 – це система контролю і управлінню безпекою, а методи ХАССП є частиною цієї системи. Тому окремого сертифіката ХАССП немає, і після отримання сертифікату ISO 22000 можна маркувати продукцію знаком: ISO 22000:2018 (HACCP)

Стандарт ISO 22000 призначений для сертифікації систем менеджменту організацій, що виробляють:

 • харчові продукти малого і тривалого терміну зберігання
 • харчові інгредієнти / сировина
 • упаковку для харчової продукції
 • тваринницьку продукцію
 • обладнання для харчової продукції
 • а також ті, хто бере участь в доставці і зберіганні харчової продукції.

Сертифікат ISO 22000 потрібен в разі:

 • вимог законодавства
 • участі в тендері
 • виконання умов клієнта
 • поставок товару в великі торгові мережі
 • експорту товару за кордон (обов’язкова умова в ЄС і ТС)
 • підвищення іміджу компанії і конкурентоспроможності

Ми пропонуємо:

 • первинний аудит
 • Розробка та впровадження системи ISO 22000:2018
 • навчання персоналу основам HACCP
 • сертифікат ISO 22000:2018. Видаємо сертифікат виходячи з цілей які перед вами стоять.

Зв’язатись з нами:

тел.: (066) 826-31-03 або залишіть заявку на сайті.

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – міжнародний стандарт, який був опублікований у березні 2018 року, і замінив стандарт OHSAS 18001:2007. Він містить правила, які компанія має використовувати для впровадження системи менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці (ОЗіБП) та підвищення її результативності. Повний перехід на нову версію стандарту має відбутися до березня 2021 року.

Кому потрібен сертифікат ISO 45001?

Система охороні здоров’я і безпеки праці найбільш затребувана в таких галузях:

 • металургія
 • хімічна промисловість
 • гірництво
 • будівництво
 • лісозаготівля
 • машинобудування
 • охорона здоров’я
 • інші види діяльності з високим рівнем ризику небезпеки для працюючих.

Переваги, що надає система за стандартом ISO 45001 підприємству.

Стандарт  ISO 45001 — це збірник найсучасніших світових вимог до охорони здоров’я і безпеки праці, які були зібрані з передового досвіду Міжнародної Організації Праці, та всіх існуючих до цього норм та стандартів. Тому, підприємство, що працює за вимогами цього стандарту має можливість:

 • зменшити рівень травматизму і професійних захворювань;
 • зменшити витрати на лікарняні і страхові виплати;
 • підвищити лояльність співробітників, що зменшить плинність кадрів і підвищить продуктивність праці;
 • зміцнити імідж компанії;
 • бути готовим до перевірок контролюючих органів, що зменшує можливість отримання штрафів.

Також, наявність сертифікату ISO 45001, може бути як вимога участі в тендері.

Відмінності ISO 45001 від OHSAS 18001.

Стандарт ISO 45001 охоплює більше вимог, але має зручну, подібну до стандарту ISO 9001, структуру. ISO 45001 включає розділ по впровадженню системи, який раніше був відокремлений в стандарт OHSAS 18002. Збільшена роль керівництва, особливо що стосується відповідальності за наслідки. І взагалі, новий стандарт націлений на використання безпеки праці як складової розвитку компанії, що його застосовує.

Зв’язатись з нами:

тел.: (066) 826-31-03 або залишіть заявку на сайті.

Сертифікація систем управління за вимогами національних стандартів:

Для деталей натисніть на назву стандарту

ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018
ISO 9001 (системи управління якістю)

Міжнародний стандарт ISO 9001 прийнятий і визнаний більш ніж в 140 країнах світу, і являє собою набір вимог до системи менеджменту якості підприємства.

Грамотно розроблена, правильно впроваджена і сертифікована Система управління якістю несе низку стратегічних і економічних переваг для підприємства:

 • переваги перед конкурентами при участі в національних і міжнародних тендерах, виставках, торгах;
 • підвищення якості продукції / послуг;
 • підвищення інвестиційної привабливості;
 • оптимізація документообігу компанії;
 • задоволення вимог постачальників і споживачів про наявність в компанії діючої Системи управління якістю;
 • зниження рівня браку або невідповідної продукції;
 • можливість виходу на нові, в тому числі міжнародні ринки;
 • отримання додаткового «козиря» в рекламі і просуванні на ринку.

Для Ваших існуючих замовників:

 • впевненість в сталості якості пропонованих Вашою компанією продукції і послуг Вашим потенційним замовникам:
 • привабливість і надійність компанії для початку ведення спільних проектів;
 • спроможність Вашого бізнесу і стійкість положення компанії на ринку
 • впевненість в надійності Вашої компанії як ділового партнера;

Вам як керівнику:

 • підвищення керованості компанії;
 • підвищення прибутковості за рахунок зниження витрат;
 • імідж прогресивного управлінця.

Зв’язатись з нами:

тел.: (066) 826-31-03 або залишіть заявку на сайті.

ДСТУ ISO 14001:2015

ДСТУ ISO 14001: важливість впровадження та сертифікація системи екологічного менеджменту (СЕМ) для ефективного бізнесу

З підвищенням актуальності та уваги до проблем екології підвищується інтерес до впровадження системи екологічного менеджменту у світовому бізнес співтоваристві. Україна не стала винятком і в останні кілька років впроваджувати стандарти екології почали і в українському бізнес-середовищі.

Навіщо потрібно впроваджувати і сертифікувати СЕМ?

Впровадження ДСТУ ISO 14001:2015 “Системи екологічного управління. Вимоги і керівництво до застосування” позитивно відбивається не тільки на навколишньому середовищі, але і є способом управління екологічними та фінансовими ризиками компанії.

Некеровані ризики, пов’язані з екологічними аспектами роботи компанії, можуть істотно знизити економічні показники діяльності компанії і знизити її цінність. Тоді як наявність сертифіката, виданого авторитетними сертифікаційними органами, підвищує імідж компанії і відкриває нові можливості для роботи компанії, в тому числі на європейському і світових ринках, сприяє залученню зарубіжних інвесторів.

Не дивлячись на те, що сертифікація СЕМ на відповідність вимог стандарту ISO 14001 є добровільною, багато замовників вважають за краще співпрацювати з компаніями, що мають сертифікат. Це одна з причин впровадження та сертифікації системи екологічного менеджменту українськими виробниками. Крім того, наявність сертифіката ISO 14001 є потужним інструментом у боротьбі за ринки збуту продукції за рахунок зниження екологічних бар’єрів для експорту або імпорту продукції.

Кому необхідно впроваджувати і сертифікувати Сем?

СЕМ, що відповідає вимогам стандарту ISO 14001:2015, Може бути впроваджена в будь-якій організації, незалежно від сфери її діяльності, розміру і форми власності, що випускає продукцію або надає послуги, в тому числі планує вихід на міжнародні ринки збуту або налагодження ділових відносин з міжнародними партнерами.

Слід зазначити, що СЕМ сумісна з іншими системами менеджменту і дозволяє впроваджувати її як окремо, так і в складі інтегрованих систем менеджменту.

Які переваги отримає компанія від впровадження та сертифікації СЕМ?

Наявність сертифікованої системи екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001 дає ряд незаперечних переваг:

 • впровадження технічних інновацій та прийомів управління екологічними аспектами виробничого середовища;
 • зниження негативного впливу на навколишнє середовище і поліпшення екологічної діяльності компанії;
 • раціональне споживання ресурсів-використання більш дешевої вторинної сировини, скорочення витрат на утилізацію і ліквідацію наслідків впливу на навколишнє середовище;
 • зниження собівартості продукції / послуг за рахунок раціонального використання енергоресурсів;
 • мінімізація ризиків виникнення аварійних ситуацій;
 • підвищення конкурентоспроможності, іміджу та довіри до компанії за рахунок демонстрації відповідності вимогам ISO 14001;
 • розширення ринку збуту продукції / послуг за рахунок залучення нових ділових партнерів і збільшення кількості лояльних клієнтів.

Яка процедура сертифікації?

Підтвердженням відповідної вимогам стандарту ISO 14001 СЕМ, є проведення акредитованим органом сертифікації та видача сертифіката. Сертифікат ISO 14001 підтверджує, що компанія прагне до підвищення рівня екологічної безпеки з урахуванням існуючих можливостей.

Для того, щоб отримати сертифікат компанії потрібно пройти сертифікаційний аудит. За умови його успішного проходження, компанія отримує сертифікат терміном на три роки.

При цьому, протягом терміну його дії, сертифікаційний орган щорічно проводить наглядові аудити для контролю функціонування СЕМ.

По закінченню трирічного періоду проводиться ресертифікаційний аудит, для підтвердження функціонування СЕМ і видачі нового сертифіката.

Чому вигідно працювати з нами?

Наші фахівці мають багаторічний досвід роботи в сфері сертифікації і є професіоналами високого рівня.

Використовуючи індивідуальний підхід до кожного клієнта, ми підберемо для Вас оптимальний варіант роботи, враховуючи особливості Вашого підприємства. Для того, щоб процедура сертифікація пройшла за планом і в бажані терміни наші фахівці проведуть докладні консультації, дадуть відповіді на всі питання, що цікавлять.

Вартість наших послуг визначається індивідуально в залежності від специфіки продукції, термінів необхідних для отримання сертифіката, наявної документації у замовника.

Зв’язатись з нами:

тел.: (066) 826-31-03 або залишіть заявку на сайті.

ДСТУ ISO 22000:2019

ISO 22000:2018 Система управління безпекою харчової продукції – даний стандарт поширюється на всіх учасників ланцюга поставок харчової продукції. Основне завдання стандарту – контроль ризиків для харчової продукції.

Стандарт заснований на аналізі небезпек і встановлення критичних контрольних точок HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Система забезпечує контроль всіх етапів виробництва, упаковки, доставки і зберігання харчової продукції. Тобто весь шлях починаючи від виробництва сировини, до викладки готової продукції на полиці в магазині.

У чому відмінності ХАССП (HACCP) та ISO 22000.

ХАССП – це метод управління ризиками підприємства, що складається з листів ХАССП, що містять інформацію про контрольні крапки. На підставі цих листів проводиться аналіз ризиків.

ISO 22000 – це система контролю і управлінню безпекою, а методи ХАССП є частиною цієї системи. Тому окремого сертифіката ХАССП немає, і після отримання сертифікату ISO 22000 можна маркувати продукцію знаком: ISO 22000:2018 (HACCP)

Стандарт ISO 22000 призначений для сертифікації систем менеджменту організацій, що виробляють:

 • харчові продукти малого і тривалого терміну зберігання
 • харчові інгредієнти / сировина
 • упаковку для харчової продукції
 • тваринницьку продукцію
 • обладнання для харчової продукції
 • а також ті, хто бере участь в доставці і зберіганні харчової продукції.

Сертифікат ISO 22000 потрібен в разі:

 • вимог законодавства
 • участі в тендері
 • виконання умов клієнта
 • поставок товару в великі торгові мережі
 • експорту товару за кордон (обов’язкова умова в ЄС і ТС)
 • підвищення іміджу компанії і конкурентоспроможності

Ми пропонуємо:

 • первинний аудит
 • Розробка та впровадження системи ISO 22000:2018
 • навчання персоналу основам HACCP
 • сертифікат ISO 22000:2018. Видаємо сертифікат виходячи з цілей які перед вами стоять.

Зв’язатись з нами:

тел.: (066) 826-31-03 або залишіть заявку на сайті.

ДСТУ ISO 45001:2019

ISO 45001:2018 – міжнародний стандарт, який був опублікований у березні 2018 року, і замінив стандарт OHSAS 18001:2007. Він містить правила, які компанія має використовувати для впровадження системи менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці (ОЗіБП) та підвищення її результативності. Повний перехід на нову версію стандарту має відбутися до березня 2021 року.

Кому потрібен сертифікат ISO 45001?

Система охороні здоров’я і безпеки праці найбільш затребувана в таких галузях:

 • металургія
 • хімічна промисловість
 • гірництво
 • будівництво
 • лісозаготівля
 • машинобудування
 • охорона здоров’я
 • інші види діяльності з високим рівнем ризику небезпеки для працюючих.

Переваги, що надає система за стандартом ISO 45001 підприємству.

Стандарт  ISO 45001 — це збірник найсучасніших світових вимог до охорони здоров’я і безпеки праці, які були зібрані з передового досвіду Міжнародної Організації Праці, та всіх існуючих до цього норм та стандартів. Тому, підприємство, що працює за вимогами цього стандарту має можливість:

 • зменшити рівень травматизму і професійних захворювань;
 • зменшити витрати на лікарняні і страхові виплати;
 • підвищити лояльність співробітників, що зменшить плинність кадрів і підвищить продуктивність праці;
 • зміцнити імідж компанії;
 • бути готовим до перевірок контролюючих органів, що зменшує можливість отримання штрафів.

Також, наявність сертифікату ISO 45001, може бути як вимога участі в тендері.

Відмінності ISO 45001 від OHSAS 18001.

Стандарт ISO 45001 охоплює більше вимог, але має зручну, подібну до стандарту ISO 9001, структуру. ISO 45001 включає розділ по впровадженню системи, який раніше був відокремлений в стандарт OHSAS 18002. Збільшена роль керівництва, особливо що стосується відповідальності за наслідки. І взагалі, новий стандарт націлений на використання безпеки праці як складової розвитку компанії, що його застосовує.

Зв’язатись з нами:

тел.: (066) 826-31-03 або залишіть заявку на сайті.

В акредитованому НААУ органі сертифікації.

Сертифікати визнаються у всьому світі.

В акредитованому НААУ органі сертифікації.

Сертифікати визнаються у всьому світі.

Щоб отримати сертифікат швидко та за вигідною ціною – залишіть заявку.

Пропонуємо послуги з сертифікації продукції
та оцінки відповідності!

Допоможемо отримати сертифікат на будь-який товар швидко за найкращою ціною. Консультація безкоштовна.

(066) 826-31-03
Меню